Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/BoyScouts/AdvancementandAwards/firstclass.aspx

 

FirstClass

1.

Trình bày cách tìm phương hướng trong ngày và ban đêm không dùng la bàn.

2.

Dùng bản đồ và la bàn, vẽ đường phương hướng đi bao gồm ít nhất một dặm đường và có đo đạc chiều cao và có thể chiều rộng của vật định trước (cây, nhà cao tầng, hẻm núi, vực sâu ...)

3.

Từ lúc gia nhập đoàn, tham gia mười lần sinh hoạt riêng biệt của đoàn hay đội (không phải là cuộc họp thường kỳ), với ba lần sinh hoạt này là cắm trại qua đêm. Thực hành nguyên lý Không Để Lại Dấu Vết ( Leave No Trace) trong các lần đi sinh hoạt ngoài trời này.

4a.

Trong một lúc đi cắm trại, giúp chuẩn bị một bữa ăn sáng và một bữa ăn trưa, và một bữa tối, nấu ít nhất hai bữa. Giải thích được trong thực đơn có các đồ ăn theo bảng hướng dẫn kim tự tháp thực phẩm (food pyramid) và có những bổ dưỡng cần thiết.

4b.

Dùng thực đơn dự trù trong yêu cầu 4a, làm một danh sách chỉ ra giá tiền và số lượng đồ ăn cần để cho hơn ba em thiếu nam và thấy được thành phần (ingredient) của đồ ăn.

4c.

Chỉ cho thấy xoong chảo, muỗng nĩa và các dụng cụ nấu ăn nào cần để nấu các bứa ăn trên.

4d.

Giải thích phương pháp ứng dụng an toàn trong lúc đụng chạm và bảo quản thịt/cá tươi, sữa và đồ lấy từ sữa, trứng, rau cải, và các đồ ăn đễ hư hại. Chỉ ra cách vứt bỏ đúng cách các rác rưới, hộp thiếc, đồ nhựa và đồ thải của trại.

4e.

Trong một lần cắm trại, làm đầu bếp cho đội. Coi sóc các bạn phụ trong đội trong việc dùng bếp lò hay việc nổi lửa dùng củi gỗ. Sửa soạn bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn tối dự tính theo yêu cầu 4a. Dẫn dắt đội đọc lời cảm tạ trước bữa ăn và coi sóc việc dọp dẹp sau đó.

5.

Với sự chấp nhận bởi một trưởng, tới thăm và nói chuyện với một người dân cử, chánh tòa, luật sư, nhân viên chính phủ, hiệu trưởng hay thầy/cô giáo về quyền hiến định và bổn phận của một người công dân đất nước Hoa kỳ.

6.

Xác định được và chỉ ra 10 loại cây địa phương thấy trong vùng.

7a.

Nói được khi nào nên hay không nên dùng buộc dây (lashings). Trình bày cách cột nút kéo gỗ (timber hitch) và nút thuyền chài (clove hitch) và các dùng chúng trong lúc buộc dây (lashings) vuông, biến dạng (shear) và chéo để nối hơn hai cây gỗ/cột với nhau.

7b.

Dùng cách buộc dây (lashings) để làm vật dùng cắm trại một cách hữu dụng.

8a.

Trình bày cách cột nút ghế đơn (bow line) và chỉ ra nhiều cách dùng nó.

8b.

Trình bày các dùng băng cứu thương lúc trật mắt cá chân và cho lúc bị thương ở đầu, phía trên cánh tay và cổ xương.

8c.

Chỉ cho thấy cách di chuyển một mình (với một người khác để di chuyển một người nứa):

  • Từ một phòng đầy khói.
  • Ít nhất 25 thước Anh (yards) với mắt cá chân bị trật.

8d.

Chỉ cho thấy năm dấu hiệu chung của cơn đau tim (heart attack). Giải thích các bước hay phương cách làm hô hấp nhân tạo (CPR, cardiopulmonary resuscitation).

9a.

Chỉ cho thấy làm sao phòng ngờ để có thể đi những chuyến trên mặt nước (trip afloat) một cách an toàn.

9b.

Hoàn tất thành công cái kiểm tra bơi lội (swimmer test) của BSA.

9c.

Với một người phụ giúp và một nạn nhân giả thực tập, chỉ ra cách cứu người dùng dây, là người phụ giúp cứu người và là người chính cứu người (nạn nhân thực tập phải ở 30 bộ (feet) cách bờ và chỗ nước sâu).

10.

Nói chuyện với một bạn thích hợp cho việc gia nhập Hướng Đạo, hay một bạn không còn sinh hoạt với phong trào Hướng Đạo về các hoạt động đoàn Thiếu của em. Mời bạn đó tham gia một sinh hoạt ngoài trời, các sinh hoạt thường lệ, môt buổi làm việc công ích, hay một họp. Chỉ cách cho bạn đó tham gia với Hướng Đạo; trường hợp bạn không còn sinh hoạt, khuyến khích bạn đi sinh hoạt Hướng Đạo trở lại.

11.

Mô tả ba điều em phải tránh khi dùng mạng internet. Mô tả về các việc bắt nạt trên mạng internet và cách đáp ứng của em nếu gặp.

12.

Bày tỏ được tinh thần Hướng Đạo bằng cách sống theo lời hứa Hướng Đạo, luật Hướng Đạo hàng ngày. Nói về bốn thí dụ em đã sống đúng với luật Hướng Đạo trong đời sống em (khác với Tân Sinh yêu cầu 13 và Hạnh Nhì yêu cầu 11).

13.

Họp với Thiếu Trưởng.

14.

Hoàn thành cuộc họp với hội đồng duyệt xét (Board of review).

 

 

Ghi Chú

  • Có các yêu cầu phụ khác thay thế về đẳng Hạng Nhất cho các em bị khuyết tập. Xin coi: click here .
  • Yêu cầu của đẳng Tân Sinh (Tenderfoot), Hạng Nhì (Second Class) và Hạng Nhất (First Class) có thể làm chung một lúc; nhưng những đẳng hiệu này phải được lãnh theo thứ tự.