Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/BoyScouts/AdvancementandAwards/tenderfoot.asp

 

 1. Trước khi đi cắm trại qua đêm, em mặc đồng phục Hướng Đạo đúng cách và trình diện với một trưởng. Chỉ ra các đồ Tenderfoot dùng cắm trại sẽ đươc sử dụng. Chỉ ra cách đóng gói đồ trong balô và cách mang balô cho đúng.
 2. Ngủ một đêm cắm trại với đội (patrol). Ngủ trong lều được phụ dựng lên.
 3. Trong lúc cắm trại, phụ giúp chuẩn bị và nấu một bữa ăn của đội. Cho biết tại sao các đội viên (patrol member) phải phụ nhau chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp, và tại sao phải ăn chung.
 4. Trình bày:
  • 4a. Cách đánh và nướng đầu dây (whip and fuse).
  • 4b. Cách ột nút thắt và nút tăng (two half hitches and the taut-line hitch) và cách xử dụng của chúng.
  • 4c. Dùng phương cách EDGE, dạy một người khác cách cột nút dẹt.
 5. Giải thích luật đi bộ/leo núi cho an toàn, trên xa lộ hay trên đường quê, ngày và đêm. Giải thích trường hợp đi lạc.
 6. Giải thích cách trưng bày cờ Mỹ, kéo cờ lên, hạ cờ xuống và cách gấp cờ.
 7. Nhớ nằm lòng và giải thích được lời hứa Hướng Đạo, Luật Hướng Đạo, châm ngôn và khẩu hiệu của Hướng Đạo.
 8. Biết rõ tên đội của mình, tiếng reo của đội và mô tả cờ của đội.
 9. Giải thích được sự quan trọng của hệ thống bạn thân (buddy system) trong vấn đề an toàn cá nhân của mình trong các cuộc đi chơi và trong khu phố. Giải thích về vấn đề ức hiếp và cách làm sao đáp ứng với nó.
 10. Ghi lại những bài sát hạch sau càng nhiều càng tốt:

   Kết quả hiện tại (Current results)

   Hít đất (Push-ups) ________

   Kéo (Pull-ups) ________

   Ngồi (Sit-ups) ________

   Nhảy xa (Standing long jump) (______ ft. ______ in.)

   1/4 mile đi hay chạy (1⁄4-mile walk/run) _____________

   Kết quả 30 ngày sau (30 days later)

   Hít đất (Push-ups) ________

   Kéo (Pull-ups) ________

   Ngồi (Sit-ups) ________

   Nhảy xa (Standing long jump) (______ ft. ______ in.)

   1/4 mile đi hay chạy (1⁄4-mile walk/run) _____________

   10b. Chỉ cho thấy có tiến bộ trên đề mục 10a trên sau khi thực tập 30 ngày.

 1. Xác định được cây cỏ độc hại trong vùng; nói cho biết cách chữa trị nếu dính với nó.
 2. 12a. Giải thích cách giúp người bị mắc nghẹn.
  12b. Chỉ ra các cứu thương các trường hợp sau đây:
  • Vết trầy hay đứt thường.
  • Bị phỏng giộp trên tay hay chân.
  • Bị phỏng nhẹ hay phỏng nước (minor (thermal/heat) burns or scalds (superficial, or first-degree))
  • Bị côn trùng cắn, chích (bites or stings of insects and ticks).
  • Rắn độc cắn
  • Chảy máu cam
  • Tê cóng và cháy nắng (frostbite and sunburn)
 3. Bày tỏ được tinh thần Hướng Đạo bằng cách sống theo lời hứa Hướng Đạo, luật Hướng Đạo hàng ngày. Nói về bốn thí dụ em đã sống đúng với luật Hướng Đạo trong đời sống em.
 4. Họp với Thiếu Trưởng.
 5. Hoàn thành cuộc họp với hội đồng duyệt xét (Board of review).

Ghi Chú

 • Có các yêu cầu phụ khác thay thế về đẳng Tân Sinh cho các em bị khuyết tập. Xin coi: click here .
 • Yêu cầu của đẳng Tân Sinh (Tenderfoot), Hạng Nhì (Second Class) và Hạng Nhất (First Class) có thể làm chung một lúc; nhưng những đẳng hiệu này phải được lãnh theo thứ tự.