Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/sitecore/content/Home/CubScouts/Cub%20Scouts/UniformsAndAwards/advancement.aspx

Trên bước đường thăng tiến, Ấu sinh đi lên theo từng đẳng cấp một, học thêm kỹ năng mới theo thời gian. Mỗi đẳng cấp và bằng của ngành Ấu đều có yêu cầu riêng. Yêu cầu cho các đẳng cấp sẽ khó hơn khi các em đi lên, đúng với kỹ năng mới và khả năng các em học với tuổi lớn dần lên.


Đẳng Hiệu Linh Miêu (Bobcat)

Khi một em mới nhập ngành sói, em phải lấy Đẳng Hiệu Linh Miêu (Bobcat Badge) trước khi làm các đẳng hiệu khác của ngành Ấu khác như Cọp (Tiger Cub), Chó Sói (Wolf Cub), Gấu (Bear Cub) và Webelos. Yêu cầu của Đẳng Hiệu Linh Miêu (Bobcat Badge) được ghi như sau:

  • Học, nói ra được và hiểu được châm ngôn, lời hứa, và luật của Ấu sinh.
    Biết và hiểu được dấu hiệu, cách chào và cách bắt tay của Ấu sinh.
    Biết, hiểu được và tin rằng thành thực và trung tín là điều quan trọng.


Đẳng Hiệu Cọp ngành Ấu (Tiger Cub)

Đẳng hiệu Cọp ngành Ấu (Tiger Cub) cho các em Ấu đang ở 7 tuổi. Các em phải học qua lời hứa Hướng đạo của Ấu sinh,
dấu hiệu, và các chào cho Ấu sinh. Học xong các điều trên,
các em sẽ được Đẳng Hiệu Cọp ngành Ấu (Tiger Cub emblem) gồm có hình chân con cọp với 4 hạt chuỗi, các em đeo biểu tượng này túi áo bên phải.

Khi các em làm xong một trong năm phần cho Đẳng hiệu "Cọp" (Tiger Cub), các em sẽ lãnh một hạt màu Cam
(sinh hoạt đàn), hay hạt màu Trắng (sinh hoạt gia đình), hay hạt mầu Đen ("Đi Xem").
Khi em lãnh được năm hạt cho từng màu, em sẽ lãnh Đẳng Hiệu Cọp ngành Ấu (Tiger Cub Scout Badge).
Đẳng hiệu Cọp ngành Ấu được trao cho phụ huynh của em trong một cuộc họp của bầy.
Sau đó, trong một cuộc lễ khác, phụ huynh của em trao Đẳng hiệu Cọp ngành Ấu cho em.Đẳng Hiệu Chó Sói ngành Ấu (Wolf)

Đẳng Hiệu Chó Sói (Ấu) cho các em đã học xong lớp một (hay 8 tuổi). Để được đẳng hiệu Chó Sói (Wolf) ngành Ấu, em Ấu sinh phải làm xong 12 thành tựu (achievements). Phụ huynh ký tên từng thành tựu trong sách của em. Khi em đã làm xong tất cả các yêu cầu, huy hiệu Chó Sói (Wolf Badge) sẽ được trao cho phụ huynh của em và phụ huynh sẽ trao lại cho em sau đó.

Sau khi em đã lãnh được huy hiệu Chó Sói (Wolf Badge), em có thể làm thêm 23 nhiệm ý của ngành Ấu "Chó Sói" cho tới khi em học xong lớp hai (hay lên 9 tuổi).
Em có thể chọn các kế hoạch trong 100 kế hoạch nhiệm ý có sẵn, các nhiệm ý này có mục đích giới thiệu cho các em các thú tiêu khiển (hobby) mới và dạy các em các kỹ năng sẽ dùng trong hướng đạo sau này. Khi em làm xong 10 kế hoạch nhiệm ý, em lãnh huy hiệu Điểm Mũi Tên Vàng (Gold Arrow Point) để đeo dưới huy hiệu Chó Sói (Wolf Badge). Với mỗi 10 kế hoạch nhiệm ý sau đó, em được lãnh một huy hiệu Điểm Mũi Tên Bạc (Silver Arrow Point).


Đẳng Hiệu Gấu ngành Ấu (Bear)

Đẳng Hiệu Gấu ngành Ấu cho các em đã học xong lớp hai (hay đang 9 tuổi).
Có 24 thành tựu (achievements) cho Đẳng Hiệu Gấu ngành Ấu. Các em Ấu phải làm xong 12 thành tựu (achievements) để được Đẳng Hiệu Gấu ngành Ấu.
Khi các em đã lãnh Đẳng Hiệu Gấu ngành Ấu, các em làm thêm các kế hoạch nhiệm ý để lãnh huy hiệu Mũi Tên (Arrow Points) và đeo nó dưới Đẳng Hiệu Gấu ngành Ấu của mình.Đẳng Hiệu Webelos (Webelos là viết tắt của "WE'll BE LOyal Scouts")

Ngành Ấu Webelos dành cho các em trai đã học xong lớp ba (hoặc đã được 10 tuổi). Chương trình của Ấu Webelos khác biệt và khó hơn so với chương trình của các ngành Ấu khác như Cọp (Tiger), Chó Sói (Wolf), Gấu (Bear).

Có 20 kỹ năng dành cho các em làm đẳng hiệu Webelos:

Kỹ Năng Thể Lực
Chơi nước
Điền kinh
Thể dục
Thể thao

Kỹ Năng Tinh Thần
Nghệ nhân
Học giả
Trình diễn
Du Lịch

Cộng đồng
Công dân
Người truyền đạt
Thành viên gia đình
Người sẵn sàng

Công nghệ
Người chuyên nghiệp
Kỹ sư
Người tháo vát
khoa học gia

Công việc ngoài trời
Nghề rừng
Địa chất học
Ngành tự nhiên
Công việc ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

Các em Webelos làm các yêu cầu trong các buổi họp hàng tuần.
Khi các em học một kỹ năng mới, các em thực tập nó ở chỗ sinh hoạt hay ở nhà với sự giúp đỡ của gia đình mình. Các em mang tới các dự án (Webelos projects) các em làm ở nhà cho các bạn Webelos khác coi trong lúc họp đàn và để cho các đàn trưởng (Webelos Den Leader) xem xét và chấp nhận. Đàn trưởng (Webelos Den Leader) xem xét, chấp nhận và phát huy hiệu cho các em, chứ không phải là phụ huynh của các em.

Các em cần làm xong ba huy hiệu hoạt động (actitivity badges), bao gồm huy hiệu Thể dục và Công Dân để được lãnh cái gọi là Huy Hiệu Webelos (Webelos Badges).
Các em có thể lãnh thêm huy hiệu Điểm La bàn (Compass Points Emblem). Huy hiệu này phát cho các em đã làm xong 7 huy hiệu hoạt động (actitivity badges). Với mỗi bốn huy hiệu hoạt động (activity badges) các em lãnh sau đó, các em sẽ được nhận một điểm la bàn (compass point) tên là đông, tây, bắc và nam.Mũi Tên Ánh Sáng (Arrow of Light)

Mũi Tên Ánh Sáng là bằng (award) cao nhất của Ấu Sinh. Giải thưởng này dùng để chuẩn bị cho các em Ấu đi lên Thiếu sinh. Khi các em Ấu Webelos lãnh được bằng Mũi Tên Ánh Sáng (Arrow of Light), đương nhiên tất cả các yêu cầu cho Huy Hiệu của Thiếu Nam (Boy Scout Badge) của các em cũng đã hoàn tất.

Các em lãnh giải thưởng Mũi Tên Ánh Sáng (Arrow of Light) có thể mang nó trên đồng phục của Thiếu nam sau này.

Trưởng đã lãnh giải thưởng Mũi Tên Ánh Sáng (Arrow of Light) lúc còn trẻ có thể đeo một huy hiệu Nút Dẹt đặc biệt trên đồng phục của mình.