Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/Venturing/Awards/bronze.aspx

bronze


Một trong những điểm hay của  ngành Thanh trong Hướng Đạo là khả năng đáp ứng các lợi ích của tất cả các Thanh Sinh. Các Thanh Sinh hay muốn tìm tòi, khảo sát những gì mới trong các lĩnh vực khác nhau. Hình thái muôn màu muôn vẻ trong toán (crew) làm cho các cuộc họp và sinh hoạt ngoài trời càng nhiều vui thú. Các Thanh Sinh cũng có nhiều ý thích khác hay muốn làm nhiều hơn bình thường. Các bằng cho ngành Thanh được làm ra dựa và các ý niêm trên và bằng được tạo để cung cấp các phương tiện cho các em làm những khám phá khác lạ.
 

 

Có 5 bằng Đồng cho ngành Thanh khác nhau như sau: Nghệ thuật và Sở thích, Sinh Hoạt Ngoài Trời, Hướng đạo Biển (Sea Scouts), Thể Thao và Đời Sống Tôn Giáo. Tất cả 5  bằng Đồng trên chứa đựng các nguyên tố thông thường, các kinh nghiệm truyền bá, các kỹ năng với mọi người. Muốn có Bằng Vàng (bằng cao hơn), cần phải có Bằng Đồng trước.  Bằng Đồng là bước đầu tiên trong con đường thăng tiến của nganh Thanh, giúp các em thu lượm được các kỹ năng hữu ích trên con đường đi tới Bằng Bạc (hay Ngân), bằng cao nhất của ngành Thanh.   Các Yêu Cầu  Cần Có

Cho bằng Đồng chuyên về Nghệ thuật và Sở thích, Thể Thao và Đời Sống Tôn Giáo, Thanh Sinh phải hoàn thành 9 trong số 12 yêu cầu của các bằng này.  Cho bằng Đồng chuyên về Sinh Hoạt Ngoài Trời, Thanh Sinh phải hoàn thành 4 yêu cầu chính và hai yêu cầu nhiệm ý lấy từ trong yêu cầu của Ranger Award. Cho bằng Đồng chuyên về Hướng Đạo Biển (Sea SCouts), Thanh Sinh phải hoàn thành một nửa các yêu cầu  Sea Scouting's Quartermaster Award (Ordinary rank).

Dưới đây là hai thí dụ:

  • Thể Thao:  Trình bày cách sử dụng cứu thương cho người bị nạn, bị đau yếu khi chơi thể thao. Thanh sinh trình bày trong một cuộc họp của toán, của Sói Con hay của Thiếu Nam.
  • Tôn Giáo và Đời Sống Trong Cộng Đồng: Produce Gây dựng hay đóng trong một hoạt cảnh/kịch nghệ với chủ đề về tôn giáo hay đạo đức cho các em nhỏ, nhà dưỡng lão, nhà cho người vô gia cư, cho Sói Con hay Thiếu Nam (có thể là kịch, múa rối hay nhạc hội). 


Các thủ tục cần làm

Venturing Bronze Award candidates may have their crew Advisor or a specialty consultant approve or sign off on a completed requirement. Requirements for the awards in Arts and Hobbies, Sports, and Religious Life, as well as the Venturing Gold Award can be found in chapter 10 of the Venturer/Ranger Handbook, No. 33494C. Requirements for the Sea Scout award can be found in the Sea Scout Manual, No. 33239C. The requirements for the Outdoor award can be found in the Venturer/Ranger Handbook. There is no committee review for Venturing Bronze awards.
Trao thưởng

Bằng Đồng ngành Thanh là cái giải bằng (ribbon) màu sắc, các em Thanh Sinh có thể mang nó trên đồng phục của Thanh Sinh hay của Hướng Đạo Biển.  Nếu các em làm xong hết năm bằng, cả năm cái có thể được đeo. Giải bằng (ribbon) có in hình tượng của phần các em Thanh Sinh làm.


 .

 
  • Award Medal, No. 04223
  • Certificate, No. 33666
  • Pocket Certificate, No. 33649
  • Ribbons: Outdoor, No. 4200F
  • Sports, No. 4200C
  • Religious Life, No. 4200D
  • Sea Scouts, No. 4200E
  • Arts and Hobbies, No. 4200B