Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/Venturing/Awards/gold.aspx

 

 Bằng vàng của ngành Thanh được làm ra để công nhận những thành tựu đáng kể trong cuộc sống của hướng đạo thanh sinh khi anh hoặc chị này đã chứng minh khả năng xuất sắc trong các hoạt động hướng đạo. Lãnh nhận bằng này sẽ thúc đẩy và thách thức các thanh sinh thêm nữa trong thời gian dài sắp tới.

Bằng này để lại một hình ảnh tốt đẹp của chương trình ngành Thanh (Venturing) cho các thanh niên, cha mẹ, cho trường học, và cộng đồng.  Bằng tạo cơ hội và kích thích cho thanh sinh phát triển và đạt được mục tiêu cá nhân trong các lĩnh vực lãnh đạo, phát triển cá thể, và  thể dục cường tráng.Các yêu cầu phải có

Các em là ứng cử viên của bằng vàng cho ngành Thanh phải sinh hoạt ít nhất 12 tháng trước trong một thanh đoàn. Em phải làm một vai trò lãnh đạo trong vòng 12 tháng trước khi đủ điều kiện. Em phải tham gia hoạt động trong một đạo (district), châu (council), hay tham gia sinh hoạt, chương trình với tầm vóc quốc  gia. Em phải tạo được và hoàn thành một mục tiêu cá nhân của mỗi sáu lĩnh vực. Em phải lãnh đạo ít nhất là hai hoạt động hay vai trò của toán (crew) của mình. Em phải nhớ các lời hứa của Thanh đoàn. Em cần thư giới thiệu của ba người lớn từ ngoài toán (crew) của mình, và các em phải thuyết trình cho hội đồng xét duyệt của toán.   Và cuối cùng, em phải được đề nghị lên và được chuẩn y qua uỷ ban của toán/tuần (crew committee).


Các thủ tục cần làm

Để đạt được bằng Vàng, các em ứng cử viên phải nộp một  văn bản viết cho Thanh trưởng của toán (crew advisor),  trong đó em phải  phác họa kế hoạch và ý nguyện làm một dự án. Trưởng của toán sẽ ngồi lại nói chuyện với em về dự án em làm, làm sao cho dự án này phải đươc soạn thảo kỹ, và có những mục đích rõ rệt.  Thanh trưởng của toán sẽ phê duyệt kế hoạch này.

Sau khi hội đồng của châu chấp thuận, hội đồng sẽ trao bằng cho em.  Em phải trước đó bằng Đồng của ngành Thanh.

 

Trao thưởng

Sau khi xác định các hoạt động và sự lãnh đạo của em, em sẽ được trao bằng Vàng của ngành Thanh (Venturing Gold Award) trong một khung cảnh xứng đáng như trường học, nhà thờ hay các dịp lễ của Thanh đoàn.  Bằng này có thể được phát nhiều lần. 

Bằng là một huy chương vàng với dấu hiệu của Thanh nằm trong một cái la bàn. Huy chương có sợi dây trắng. Cách mua giải thưởng:

  • Award Medal, No. 04223
  • Certificate, No. 33666
  • Pocket Certificate, No. 33649
  • Ribbons: Outdoor, No. 4200F
  • Sports, No. 4200C
  • Religious Life, No. 4200D
  • Sea Scouts, No. 4200E
  • Arts and Hobbies, No. 4200B