Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/Venturing/Awards/silver.aspx


 

Thăng tiến là một phần quan trọng của Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America) từ khi họ phát hành 12 huy hiệu (merit badges) đầu tiên vào năm 1911. Khi Hướng Đạo Hoa Kỳ giới thiệu ngành Khám phá (Explorer tiền thân của Thanh (Venturing)) vào năm 1950, chương trình bằng Bạc ngành Thanh cũng được làm ra cùng với các chương trình thăng tiến khác của các Thiếu nam lớn tuổi. Từ năm 1950 cho đến năm 1966, 18,256 bằng Bạc ngành Thanh (chẳng hạn như Antelope, Beaver...) đã phát ra.

 
Bối Cảnh

Bằng Bạc của ngành Thanh dành cho cho tất cả Thanh sinh trong Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America). Mục đích của nó là để cung cấp một phương tiện phát triển cá nhân, khuyến khích các Thanh Sinh học hỏi, lớn lên và phục vụ người khác; và để công nhận thành tích của các em Thanh sinh khi các em học được các kỹ năng trong ngành. 
Các yêu cầu cần có

Các em Thanh Sinh (Venturers) cần phải thành thạo trong việc chuẩn bị đối phó các trường hợp khẩn cấp (bao gồm cứu thương cơ bản, CPR, và bơi lội an toàn), tham gia trong Đạo đức trong Hành Động (Ethics in Action) hoàn thành khóa học Kỹ Năng Lãnh Đạo ngành Thanh (Venturing Leadership Skills Course), đã lãnh được bằng Vàng của ngành Thanh, và đã lãnh được ít nhất một trong năm bằng Đồng của ngành Thanh.

Các thủ tục cần làm

Các em Thanh sinh làm việc với trưởng cố vấn để thiết lập một kế hoạch lãnh bằng Bạc ngành Thanh. Thanh sinh có thể chọn  làm các yêu cầu một mình hoặc cùng với các Thanh sinh khác như trong một hoạt động của toán (crew). Thanh sinh có thể làm các yêu cầu của các bằng Đồng, bằng Vàng hay bằng Bạc cùng một lúc. Các em cũng có thể làm riêng biệt ra các chương trình trên.  Cách thức làm thế nào để lãnh được bằng, em Thanh sinh và trưởng cố vấn quyết định lấy.  Sau khi đã hoàn thành tất cả các yêu cầu, ứng cử viên của bằng Bạc ngành Thanh phải có một buổi duyệt xét với các Thanh sinh khác trong toán (crew) và các người lớn (advisor) trong toán (crew).

Trao thưởng

Bằng Bạc ngành Thanh có gắn hình con chim đại bàng chồng lên trên một cái mặt la bàn. Nó cũng có nền màu đỏ, trắng và xanh dương đằng sau con chim đại bàng. Huy hiệu này được gắn trên dải màu xanh lá cây và trắng, dưới một thanh bằng bạc. Một nút vải cũng có sẵn.
 

  • Award Medal, No. 04186
  • Certificate, No. 33664
  • Pocket Certificate, No. 33647